Roulette Strategie

Het roulette spel werd al in de middeleeuwen gespeeld aan het Franse hof, als een tijdverdrijf voor edelmannen en edelvrouwen, en vanaf dat moment is er ook gezocht naar een roulette strategie. Een roulette strategie is een manier van inzetten, waardoor de speler meer kans zou maken om te winnen van het wiel en het balletje.

In theorie zijn er natuurlijk aan de hand van kansberekening verschillende systemen van spelen uit te denken en te berekenen, maar het blijft een kans. Er gebeurt dus bij de kansberekening niets anders, dan een strategie te bedenken waardoor de kansen op winst zullen stijgen. Al deze systemen en berekeningen geven dus geen enkele zekerheid op een winst hoe dan ook. Stel je een keer op rood spelen, dan is je kans om te winnen bij deze inzet 50 procent. Dat geldt ook voor de tweede keer op rood spelen. Je kans op winst is dan weer 50 procent. Dat geldt voor elke volgende inzet op rood. Maar volgens de kansberekening word je kans bij elke keer als zwart valt jouw kans op rood groter.

Roulette strategie

Door hier op in te spelen en je inzetten op een bepaalde manier te doen, heb je een roulette strategie ontworpen. Deze gedachtegang is de basis voor elk roulette strategie. Heel wat mensen hebben er vroeger bijna hun beroep van gemaakt om een dergelijk sluitend strategie te ontwikkelen, en dat heeft dan ook geleid tot enkele roulette systemen die de kans op winst voor een speler wel degelijk kunnen verhogen. Maar let hierbij op het woord kunnen. Geen enkel strategie geeft de speler ook maar de kleinste vorm van zekerheid.

Roulette strategie geeft controle

Het spelen volgens een bepaald roulette strategie geeft in ieder geval aan de speler het gevoel dat hij iets meer controle heeft over de afloop van het spel. De speler volgt de regels van de kansberekening, en dat is in feite een exacte wetenschap. En alleen het feit dat je speelt volgens bepaalde regels van die wetenschap, geeft de speler een grote mate van zelfvertrouwen om die grote prijs te winnen. Dit is toch heel iets anders dan gewoon ondoordacht geld zetten op een bepaald cijfer. Het is dan ook zo dat sommige spelers in het verleden een fortuin verdiend hebben door het spelen volgens een uitgekiend roulette strategie. Maar ook geldt dat het spelen volgens een bepaald strategie het spel interessanter en spannender kan maken. Je bent er als speler veel meer mee bezig, zelfs tussen de spins door.

Maar laten we eens een paar gerenommeerde roulette systemen de revue passeren.

  • Fibonacci strategie

    Het oudste roulette strategie is wel dat van Fibonacci. Geboren in Italië in 1170, ontwikkelde deze wiskundige onder zijn echte naam, Leonardo Pisan, al snel een strategie dat gebaseerd was op een natuurlijke reeks getallen. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, enzovoort. De oplettende lezer zal al snel gezien hebben dat ieder volgend getal de som is van de twee voorgaande getallen. Bij het fibonacci strategie stelt de reeks getallen de hoeveelheid inzet voor. Stel we gokken op rood. In eerste instantie zetten we een eenheid op rood. Bij verlies, zetten we het aantal van cijfer twee in op rood, dus weer een eenheid. Bij het tweede verlies zetten we twee eenheden en bij het derde verlies 3 eenheden en bij de vierde inzet 5 eenheden. Wordt er nu gewonnen, ontvangt de speler 10 eenheden, een winst van een. Maar na winst gaan we twee stappen in de rij terug en zetten slechts 2 eenheden. Het mooie is dat je hierdoor tijdens het spel slechts een draai van elke drie draaien hoeft te winnen om winst te maken. Dit roulette strategie geeft alleen problemen als je vaak achter elkaar verliest, en de inzet steeds hoger wordt. Om dan winst te maken moet je doorgaan tot je weer een keer wint.

  • La Bouchere strategie

    Het La Bouchere strategie of ook wel split martingale genoemd is het tweede roulette strategie dat we nader zullen bekijken. Dit betrekkelijk eenvoudige strategie gaat uit van een willekeurige getallenreeks, 1,1,2,3,4,4 bijvoorbeeld. Deze getallen stellen dan weer het aantal fiches voor per inzet. Bij de eerste inzet zetten we dan 1+4 fiches in, de som van de twee buitenste getallen. Als we nu verliezen, zetten we het getal 5 achter de rij, die wordt dan 1,1,2,3,4,4,5. Onze volgende inzet is dan 1+5 fiches, de som van de buitenste getallen. In het geval we nu zouden winnen, strepen we de twee buitenste getallen we, en wordt onze reeks 1,2,3,4,4. Onze volgende inzet is dan weer 1+4 is 5 fiches. Doordat we bij verlies een getal erbij krijgen en bij winst 2 getallen eraf halen, wordt onze kans op winst groter omdat we per 3 draaien slechts een keer hoeven te winnen. Er is nog zo een strategie waarbij het lijkt of je alleen maar kunt winnen, dat is het 1,3,2,6 strategie. In dit roulette strategie zet je als speler op even, rood, zwart of oneven. De eerste inzet is 1 fiche. Als je mocht winnen heb je er twee. Zet de volgende keer 3 fiches, zou je weer winnen heb je er 6. Hier pak je er 4 van terug, en zet er twee. En zo ga je door. Door volgens dit roulette strategie te spelen kun je of 10 fiches winnen, of 2 fiches verliezen. Je zou dus theoretisch 5 keer achter elkaar kunnen verliezen, en 1 keer winnen zal je op winst zetten.